Werkwijze kennisvoucher

Ondersteuning bij de afbouw van IBC-locaties

Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis  en informatie  bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u  de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak?  Dan is een kennisvoucher voor u interessant. Met een kennisvoucher kunt u een concrete vraag over de aanpak voorleggen aan experts.

Wat biedt een kennisvoucher?

Met een kennisvoucher kunt u een externe adviseur maximaal drie dagen inzetten ter ondersteuning van uw plan van aanpak voor de afbouw van uw IBC locatie. De externe adviseurs komen van adviesbureaus, kennisinstellingen en medeoverheden.

Voor wie is de kennisvoucher?

De kennisvouchers zijn toegankelijk voor particulieren en organisaties die eigenaar of beheerder zijn van een IBC-locatie en zich inzetten voor uitvoering of ondersteuning om tot initiatief te komen.

Wat moet u doen om een kennisvoucher te verkrijgen?

U vult een aanvraagformulier in waarin u aangeeft:
• Welke barrière u ervaart om tot afbouw te komen;
• Welke kennis u met de voucher wilt inzetten.

Wat zijn de randvoorwaarden?

  • Uw concrete vraag is aangescherpt met het Impulsteam*
  • Uw eigen tijdsinzet is voor uw eigen rekening (cofinanciering).
  • Na afloop van de beoogde activiteiten levert u een evaluatieformulier in (max 1 A4) of vertelt u kort iets over uw bevindingen tijdens afsluitende werksessie en welke nieuwe inzichten – kennis de activiteit heeft opgeleverd (halverwege 2020). Uw evaluatie gebruiken wij voor de borging en doorwerking van de ontwikkelde kennis.
  • De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher de activiteit te hebben uitgevoerd en teruggekoppeld aan UP.
In totaal zijn er 15 vouchers beschikbaar van 2.500 euro, exclusief BTW. Met dit bedrag kunt u drie dagen een expert inzetten. De volgorde van toekenning is o.b.v. indiening. Kortom: wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Veel succes en we zien uw aanvraag graag terug!

Vragen?

Vul het contactformulier even in. U hoort z.s.m. van ons.