Werkwijze en spelregels Voucherregeling

Toelichting

U kunt als beheerder van een IBC-locatie een voucher aanvragen voor ondersteuning om afbouw te initiëren of door te pakken met reeds ingezette maatregelen voor afbouw van uw IBC-locatie(s). Met de vouchers kunnen probleemeigenaren van IBC-locaties professionele expertise en kennis (kennisdragers) inzetten bij een concrete vraag over de aanpak om te komen tot de afbouw van de nazorg op de betreffende locatie. De vouchers zijn bedoeld om de tijdsinvestering van ingezette kennisdragers te compenseren. In 2019 zal een database opgebouwd worden van probleemeigenaren/ initiatiefnemers en kennisdragers. Probleemeigenaren kunnen in hun zoektocht contact opnemen met DLIW. DLIW zal vervolgens een match zoeken tussen probleemeigenaar en de kennisdrager. Kennisdragers kunnen vertegenwoordigers zijn van adviesbureaus, kennisinstellingen en medeoverheden.

Hoe werkt het?

De voucherregeling kan niet bestaan zonder spelregels. Hierbij vindt u beknopt de voorwaarden om mee te doen:     

 • U kunt 1 voucher aanvragen per vraagstuk – per locatie
 • De voucherregelingen zijn toegankelijk voor particulieren en organisaties die eigenaar of beheerder zijn van een IBC-locatie en zich inzetten voor uitvoering of ondersteuning om tot initiatief te komen.
 • De bijdrage moet helpen bij starten of doorpakken van afbouw;
 • Uw eigen tijdsinzet is voor uw eigen rekening (cofinanciering);
 • De vraag is doorgesproken en aangescherpt met het Impulsteam (vraagarticulatie)
 • U dient vooraf één aanvraagformulier in waarin u bevestigt dat de voucher wordt ingezet voor een afbouwinitiatief.
 • In het aanvraagformulier geeft u tevens aan:
  • Welke barrière men ervaart om tot afbouw te komen;
  • Welke kennis men met de voucher wil inzetten. 
 • Na afloop van de beoogde activiteiten levert u een evaluatieformulier in (max 1 a4) of vertelt u kort iets over uw bevindingen tijdens afsluitende werksessie en welke nieuwe inzichten – kennis de activiteit heeft opgeleverd (begin 2020). Uw evaluatie gebruiken wij voor de borging en doorwerking van de ontwikkelde kennis.
 • De ontvanger van de voucher is verplicht om binnen een half jaar na toekenning van de voucher de activiteit te hebben uitgevoerd en teruggekoppeld aan UP.

In totaal zijn er 15 vouchers beschikbaar van 2.500 euro, exclusief BTW. Met dit bedrag kunt u 3 dagen een kennisdrager uit het netwerk inzetten. De volgorde van toekenning is o.b.v. indiening. Kortom: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Veel succes en we zien uw aanvraag graag terug!

Vragen?

Vul het contactformulier even in. U hoort z.s.m. van ons.