Nieuws

Stakeholdersmeeting Van Stortplaats naar Goudmijn

Europa kent meer dan 500.000 stortplaatsen. Het huidig beleid heeft geresulteerd in stortplaatsen als eindbestemming voor afval. Zijn de gestorte grondstoffen en het gebied daarmee afgeschreven voor de toekomst of liggen hier juist de grondstoffen voor de toekomst opgeslagen? In de bijeenkomst van 4-11-2019 zijn er oplossingen gezocht om een dynamisch stortplaatsmanagement in Nederland mogelijk te maken.
Lees verder op de website van Bodemplus

 

Studenten ruimtelijke ontwikkeling en bestuurskunde aan de slag met afbouw

 

Afbouw van verontreinigde IBC-locaties en nazorg vraagt niet alleen om een technische of juridische aanpak. Juist niet. Vaak blijken ontwikkelingen en opgaven in de omgeving van de locaties aanleiding tot herontwikkeling en afbouw. Juist het anticiperen op klimaatverandering, bijdragen aan de energietransitie of het verbeteren van de leefomgeving kunnen aanleiding zijn de inrichting van nazorglocaties aan te pakken en nieuwe waarde te creëren. (03-12-2019)

Onder regie van het Impulsteam Afbouw Nazorg zijn dan ook vier tweedejaars studenten ruimtelijke ontwikkeling en bestuurskunde van Saxion Hogeschool aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een raamwerk daarvoor. In het raamwerk nemen zij meetbare en zichtbare aspecten op die een indicatie geven van de potentie van een nazorglocatie voor andere opgaven in de omgeving. Ze gebruiken locaties in Dordrecht om de werkbaarheid van het raamwerk te toetsen. De gemeente Dordrecht is actief aan de slag met de potentie tot afbouw van nazorglocaties in hun gebied. Met een werkbaar raamwerk kan aansluitend het netwerk rondom de afbouw van nazorg aan de slag met andere locaties.

De studentenopdracht helpt de impuls die het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond geeft aan de afbouw nazorg. Daarnaast helpt het om het duurzaam omgaan met bodem in het onderwijs een plek te geven. Het sluit aan bij eerdere studentenopdrachten over het omgaan met deze locaties.

Meer weten? Stuur ons een e-mail!