Impulsteam

Het impulsteam wil een impuls geven aan:

  1. betrokken partijen om initiatief te nemen om de actieve nazorg maatregelen te heroverwegen;
  2. het concreet starten met een proces voor de afbouw van nazorg en in het bijzonder een herzieningsaanpak van IBC-locaties.
  3. de opzet van een actief werkende gemeenschap van initiatiefnemers en kennisdragers die elkaar actief stimuleren en helpen in de afbouw.
Kernteam
Ron Nap/ UP
Geert Roovers/ (Antea Group, Saxion Hogeschool)
Peter Rood/ (zelfstandige met inzet via de Antea Group)
Organisatorische en praktische ondersteuning
    • Daniel Rits (Witteveen+Bos, inhoud);
    • Yousra Lahkim (Antea Group, governance);
    • Diane Zijderlaan (Communicatie)