Bijeenkomsten

Terugblik vrijdag 4 oktober 2019 - Afbouw nazorg IBC-locaties

Op 4 oktober jl. zijn bijna 50 mensen intensief aan de slag geweest met de follow-up afbouw IBC Nazorg in Villa Jongerius in Utrecht. Auke Oostra van het Ministerie van Infrastructuur en Water gaf zijn beelden en ambities inzake de afbouw. Gert Leurink ging in gesprek over de wijze waarop hij afbouw heeft kunnen initiëren. Jürgen van der Heijden sprak over meervoudig investeren, Johan Apperloo over mutual gains en gebiedsontwikkeling. Henri Schouten en Jessica Thomas tenslotte, namen ons mee in Expertise Loket Afbouw en afkoop van Nazorg (ELAN).

Kennis verzamelen en delen

In het kader van de CoP Nazorg IBC Locaties zijn wij op zoek naar mensen die met hun kennis en ervaring anderen kunnen helpen, cq mensen die juist kennis zoeken. Hiervoor is besloten een kleine community te vullen met diverse specialismen. In dit formulier kunt u aangeven wat u zoekt en wat u biedt!

De gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de mensen die bij de CoP betrokken zijn en worden niet openbaar gemaakt aan anderen. U wordt altijd door ons benaderd voordat wij deze voorwaarden wijzigen. Als u verder hierover nog vragen hebt, neemt u dan contact op met info@deltalearninginwater.nl (contactpersonen; Ronald Wielinga of Astrid Ventevogel).

Wij danken u hartelijk voor uw tijd en houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Met vriendelijke groet,

Impulsteam CoP

Terugblik bijeenkomst 12 april - Kick off CoP IBC

Op 12 april jl is de Kick Off van de CoP IBC Nazorg gehouden in Dordrecht. De CoP is vanaf deze datum officieel van start gegaan. Onderstaand kunt u het verslag lezen;