UITNODIGING NETWERKSESSIE
15 NOVEMBER 2021
ONLINE 13.00 – 16.00 UUR

De CoP ‘Nazorg IBC Locaties’ stimuleert sinds 2019 de afbouw van nazorg IBC-locaties (groot en klein) en heeft hier verschillende activiteiten voor opgezet. Het ImpulsTeam heeft de activiteiten eind december 2020 afgerond. Het stokje is overgedragen aan een aantal partners, want de afbouw van locaties is nog niet klaar… het begint pas! Daar willen we het graag over hebben…

Daarom nodigen wij u graag uit voor een digitale netwerksessie op maandagmiddag 15 november a.s. van 13.00 – 16.00 uur. Tijdens deze sessie worden er ervaringen gedeeld van een pilotproject over meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen in Oost Nederland. Wat heeft dit project opgeleverd, welke technieken zijn ingezet, hoe steek dit organisatorisch in elkaar en ligt er nu een interessante business case op de plank? Ook de opdrachtgever van dit project wil haar ervaringen graag met u delen.

Na deze pilot wordt u meegenomen in de plannen van de CoP IBC Nazorg, waar komen we vandaan en vooral wat gaan we doen en hoe kunt u meedoen?! Ook is er aandacht voor deelsessies over het programma van de CoP en kunt u de keuken meekijken bij een aantal onderzoeksvoorstellen.


AANMELDEN VOOR DE BIJEENKOMST

Programma

12.45 – 13.00 uur Digitale inloop
13.00 – 13.05 uur Welkom door dagvoorzitter
Henri Schouten/ BodemBeheer Nederland en CoP IBC Nazorg
13.05 – 13.15 uur Ervaringen pilot project Oost-Nederland van opdrachtgever
Trudy van den Berg/ Omgevingsdienst Veluwe IJssel
13.15 – 13.45 uur Pilot Project Herontwikkeling voormalige stortplaatsen
Jurgen van der Heijden/ AT Osborne
13.45 – 14.00 uur Q & A
o.l.v. Jurgen van der Heijden/ AT Osborne
14.00 – 14.30 uur Waar komt de CoP IBC Nazorg vandaan, wat gaan we doen?
Peter Rood/PeterRood en CoP IBC Nazorg
   
14.30 – 14.45 uur Pauze
   
  Parallel sessies
14.45 – 15.15 uur Ronde 1

 • Meedenken en meedoen programma
  Peter Rood/ PeterRood en CoP IBC Nazorg
 • Meedenken en meedoen programma
  Vincent Breij/ BodemBeheer Nederland en CoP IBC Nazorg
 • In de keuken kijken bij onderzoeksvoorstellen
  Rob Nieuwenhuis/ Deltares en CoP IBC Nazorg
 • In de keuken kijken bij onderzoeksvoorstellen
  Geert Roovers/ Antea en CoP IBC Nazorg
 • Uitleg herontwikkeling voormalige stortplaatsen
  Jurgen van der Heijden/ AT Osborne en CoP IBC Nazorg
15.15 – 15.45 uur Ronde 2

 • Meedenken en meedoen programma
  Peter Rood/ PeterRood en CoP IBC Nazorg
 • Meedenken en meedoen programma
  Vincent Breij/ BodemBeheer Nederland en CoP IBC Nazorg
 • In de keuken kijken bij onderzoeksvoorstellen
  Rob Nieuwenhuis/ Deltares en CoP IBC Nazorg
 • In de keuken kijken bij onderzoeksvoorstellen
  Geert Roovers/ Antea en CoP IBC Nazorg
 • Uitleg herontwikkeling voormalige stortplaatsen
  Jurgen van der Heijden/ AT Osborne en CoP IBC Nazorg
15.45 uur Einde netwerkbijeenkomst
De CoP Nazorg IBC Locaties
De CoP Nazorg IBC Locaties is opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC-locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren). Deze nazorg is een grote kostenpost en het betreft vaak locaties waar, door nieuwe inzichten en nieuwe technieken een andere aanpak mogelijk is. 

Wist u dat er in Nederland nog zo’n 550 nazorg IBC-locaties zijn met verontreinigingen die de samenleving alleen al aan beheer 6 tot 10 miljoen euro per jaar kosten? En dat bij de afbouw van nazorg naast financiële winst ook winst in ruimtegebruik te behalen valt?

*CoP staat voor Community of Practice. Het doel is om kennis en ervaring uit de praktijk met elkaar te delen, knelpunten te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Doel 

De CoP Nazorg IBC Locaties heeft als doel een impuls te geven aan de initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC locaties te komen. Daarbij richt de CoP zich op de eigenaren en probleemhebbers van nazorg, experts, ervaringsdeskundigen, adviesbureaus en kennisinstellingen.  U kunt zich aanmelden voor de CoP, u wordt dan op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en activiteiten.


Op de hoogte blijven van de CoP