550 Nazorg IBC Locaties in Nederland met potentie..

Over de CoP Nazorg IBC Locaties

De CoP Nazorg IBC Locaties is opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren). Deze nazorg is een grote kostenpost en het betreft vaak locaties waar, door nieuwe inzichten en nieuwe technieken een andere aanpak mogelijk is. Daarom heeft het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) aan de wieg gestaan van de oprichting van de CoP Nazorg IBC Locaties.

*CoP staat voor Community of Practice. Het doel is om kennis en ervaring uit de praktijk met elkaar te delen, knelpunten te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Doel

De CoP Nazorg IBC Locaties heeft als doel een impuls te geven aan de initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC locaties te komen. Daarbij richt de CoP zich op de eigenaren en probleemhebbers van nazorg, experts, ervaringsdeskundigen, adviesbureaus en kennisinstellingen. De CoP wordt bestaat uit diverse partijen, de uitvoering van de werkzaamheden ligt bij het Impulsteam.

Dit bestaat uit:

  • Ron Nap (RWS)
  • Geert Roovers (Antea Group, Saxion Hogeschool)
  • Peter Rood (PeterRood)
  • Vincent Breij (Bodembeheer Nederland)
  • Henri Schouten (Bodembeheer Nederland)
  • Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
  • Rob Nieuwenhuis (Deltares)

U kunt zich aanmelden voor de CoP, u wordt dan op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en activiteiten.

6 mlj
Kostenpost

6 tot 10 miljoen jaarlijkse kostenpost

1
Nazorg

Nazorg locaties in Nederland

1 %
Initiatief

De impuls realiseert initiatief in 60% van de locaties